آگهی

۱۳۸۴/۰۳/۱۲

مدیریت استراتژیک چیست؟

زمانی روسای دو شرکت در یک صنعت با هم رقابت می‌کردند. این دو رئیس تصمیم گرفتند که به دامن طبیعت پناه ببرند و در آنجا چادر بزنند و درباره ادغام احتمالی دوشرکت صحبت کنند. ایندو نفر در نقطه‌ای دوردست در جنگل چادر زدند. در میان صحبتهای آنها خرسی به سمت آنها آمد. مدیر یکی از شرکتها، یک کفش ورزشی از ساک درآورد. رقیب او با حالتی خاص به او گفت "امکان ندارد که شما بتوانید سریعتر از خرس بدوید و از دست او فرار کنید" مدیر اولی در حالی که کفشهایش را می‌پوشید گفت : "شاید نتوانم از خرس سریعتر بدوم اما مطمئن هستم از شما سریعتر می‌دوم"
برداشت از کتاب مدیریت استراتژیک،
دکتر علی پارسائیان – دکتر محمد اعرابی


کتابهای دیگر در این زمینه :


برنامه‌ريزی و مديريت استراتژيک
مترجم: خليلي‌شورينی - سهراب

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر