آگهی

۱۳۸۸/۱۰/۲۰

آگهی های اغوا کننده

سیستم آگهی گوگل بر اساس تعداد کلیک بر روی آگهی، هزینه را از شما دریافت می کند. اینکه آگهی شما در کجا و برای چه کسی نمایش داده می شود بستگی به این دارد که شما چه کلمات کلیدی را برای آگهی خود انتخاب کنبد و چه رقمی را برای آن کلمه کلیدی پیشنهاد دهید.
بعنوان مثال شما می توانید با کمترین رقم پیشنهادی برای هر کلمه کلیدی شروع کنید. این رقم برای اکانتهای دلاری یک سنت دلار و برای اکانتهای یوروئی، یک سنت یورو هست. در هر دو صورت رقم پیشنهادی شما با رقم پیشنهاد بقیه برای آن کلمه کلیدی مقایسه شده و کسی که رقم بیشتری را پیشنهاد داده باشد، شانس بیشتری برای نمایش آگهی خود دارد. معمولا بهترین زمانها و مکانهای نمایش متعلق به آگهی هائی است که هزینه بیشتری را برای آن کلمه فضا پرداخت کرده باشند.
همه این موارد را توضیح داده که اشاره کنم به روشهای تبلیغاتی جدیدی که متاسفانه در بین سایتهای فارسی زبان استفاده میشود. مثلا نوشته می شود که آگهی شما با 20 هزار تومان در سایت گوگل برای یک ماه نمایش داده می شود. خوب احتمالا بر اساس سیستم گوگل آگهی با این روش در یک ماه نمایش داده می شود اما با حجم نمایش و کلیک بسیار پائین. در حقیقت این امکان در سیستم تبلیعاتی گوگل وجود دارد که شما کل رقمی که می خواهید برای آگهی خرج کنید را در تعدادی روز ( مثلا یک ماه ) تقسیم کنید. اما خوب هر روز گوگل هم بر اساس بودجه در نظر گرفته شما، آگهی را نمایش می دهد. که در مورد بالا رقم بسیار ناچیزی است.

۱ نظر:

  1. Because the gamers have a giant say in the direction of the game, using betting techniques like Martingale, Poli, Fibonacci, and so on. 우리계열 could be very tricky. Once the Player hand is complete, the Banker will determine whether to stand or draw a third card. After the Bank determination has been made, each the Player and the Banker will turn over their playing cards to verify who the winner is.

    پاسخحذف