آگهی

۱۳۸۸/۱۰/۲۲

مصاحبه با بابک بختیاری - آیس پک

مصاحبه با بابک بختیاری بعنوان کارآفرین شرکت آیس پک
به نکات خوبی در این مصاحبه اشاره شده است ام یک نکته را ننوشته که این ایده را افراد دیگری قبلا در کشورهای دیگر اجرا کرده بودند. بسته بندی آیس پک و ارائه بستنی در این شکل.
اما حتی اگر ایده را از فرد دیگری هم گرفته باشد، بازهم راه اندازی اینهمه شعبه و فروشگاه در ایران با آنهمه بروکراسی اداری و مسائل و مشکلات راه اندازی کسب و کار، کلی همت می خواهد که کمتر کسی توان ادامه دارد.
البته در این مصاحبه هم اشاره شده است که ایشان هم شکستهای زیادی داشته و همان شکستها تجربه ای بوده برای پیروزیهای بعدی.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر